Starter
Testy redakcyjne
Drogi trwogi
Z nas?uchu w CB Radio
Moto dziwactwa
Bieg wsteczny
Redakcja
.
Napisz do nas
Szukaj
.
.
Szybkie obroty
Jedena?cie pi?tek w testach Euro NCAP    W ostatniej, VII ju? w roku 2015 edycji testów zderzeniowych nowych aut, Euro NCAP wystawi?a certyfikaty bezpiecze?stwa   Czytaj ca?o??...
Marki najmniej zawodne    Wed?ug niemieckiego stowarzyszenia TÜV, b?d?cego najwi?ksz? i najstarsz? instytucj? przeprowadzaj?c? badania okresowe uste  Czytaj ca?o??...
Audi A4 i dwie Hondy na pi?tki   W drugiej tegorocznej, jesiennej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP podda?a testom zderzeniowym cztery auta z rocznika 2015.  Czytaj ca?o??...
Rozbite na pi?? i cztery gwiazdki    W tegorocznej, jesiennej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP oceni?a na razie tylko trzy nowe auta. To kompaktowy SUV H  Czytaj ca?o??...
Auta bite dla bezpiecze?stwa    Podczas letniej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP rozbito 12 modeli nowiutkich aut z rocznika 2015 celem sprawdzenia   Czytaj ca?o??...
Pomorskie autosalony przetestowane    Doroczny, 12 z kolei wielki, ogólnopolski test autosalonów, przeprowadzony przez tygodnik „Auto ?wiat&rdquo  Czytaj ca?o??...
Podium Toyoty dla Jaworski Auto Bydgoszcz    W?ród zwyci?zców i najlepszych dilerów w europejskiej sieci dystrybucji Toyoty znalaz? si? polski salon te  Czytaj ca?o??...
Dziesi?tka najbardziej awaryjnych aut    W sieci kr??y lista 10 najbardziej awaryjnych aut, sporz?dzona na podstawie raportu usterkowo?ci, wydanego w 2015 roku przez&nb  Czytaj ca?o??...
Czego nie lubi? z?odzieje aut?    Kradzie?e samochodów charakteryzuje wprawdzie wyra?na tendencja spadkowa, ale jeszcze nie jest tak ?eby przesta? si? oba  Czytaj ca?o??...
Gda?ski diament Mitsubishi    Wyró?nienie w projekcie Diamentowy Dealer Mitsubishi oraz tytu? Dealer Roku 2014 zapisa?a na swym koncie autoryzowana pr  Czytaj ca?o??...
Po dwie pi?tki i czwórki    Wiosenna sesja testów zderzeniowych, przeprowadzonych przez Euro NCAP, powi?kszy?a grono zdobywców najwy?szych oc  Czytaj ca?o??...
Salon Harleya w Gda?sku    Trójmiejska firma Motor Centrum, znana dotychczas na rynku jako autoryzowany diler aut Opla, Suzuki i Mitsubishi oraz mo  Czytaj ca?o??...
Flagowy salon Forda w Gdyni    Ford zamierza uruchomi? wkrótce sie? flagowych autosalonów, które b?d? prosperowa? pod szyldem Ford Store.  Czytaj ca?o??...
(Nie)bezpiecznie na Pomorzu    Ubieg?oroczny stan bezpiecze?stwa ruchu drogowego na polskich drogach dostarczy? powodów do ostro?nego optymizmu, bo w p  Czytaj ca?o??...
Ranking dilerów    Wed?ug og?oszonej niedawno listy najwi?kszych polskich dilerów samochodów TOP50 edycja 2014, krajow? czo?ó  Czytaj ca?o??...
Stra?nik i policjant skazani    Przed S?dem Rejonowym w Szczecinku 10 marca br. zapad? wyrok w sprawie karnej miejscowego stra?nika miejskiego Krzysztofa S. i   Czytaj ca?o??...
Gorzej ni? oczekiwano    Pierwsza tegoroczna sesja testów zderzeniowych Euro NCAP zapisa?a si? wynikami gorszymi ni? oczekiwano po nowych generac  Czytaj ca?o??...
Stra? w Bia?ogardzie zlikwidowana, nast?pne w kolejce    Do ko?ca kwietnia 2015 r. przestanie istnie? Stra? Miejska w Bia?ogardzie (woj. zachodniopomorskie), a jej komendant zosta? odw  Czytaj ca?o??...
Byli cwanymi krokodylami Aktem oskar?enia, wniesionym do s?du pod koniec ub. roku, Prokuratura Okr?gowa w S?upsku zako?czy?a ?ledztwo przeciwko by?ym ju? funkcjonari  Czytaj ca?o??...
Najbezpieczniejsze auta roku 2014  Organizacja Euro NCAP og?osi?a ranking najbezpieczniejszych aut roku 2014 na podstawie rezultatów testów zderzeniowych,   Czytaj ca?o??...
Stra?e do likwidacji  Z pocz?tkiem 2015 roku przestanie istnie? Stra? Miejska w Czersku, wa?? si? losy stra?y w Bia?ogardzie, za? stra? w S?upsku ma niespe?  Czytaj ca?o??...
Po dwa na pi?? i cztery    Podczas ostatniej sesji testów zderzeniowych specjali?ci Euro NCAP zdruzgotali cztery auta w celu okre?lenia poziomu ich  Czytaj ca?o??...
Trójmiejskie Centrum Adama Opla W gda?skim przedstawicielstwie firmy Serwis Haller – najstarszego w kraju autoryzowanego dilera marki Opel – czynne jest od nied  Czytaj ca?o??...
Tuzin aut rozbitych na gwiazdki    Podczas ostatniej, pó?nojesiennej ju? sesji testów zderzeniowych Euro NCAP przebada?a i oceni?a pod wzgl?dem bezp  Czytaj ca?o??...
Raport awaryjno?ci TÜV 2015    Tak si? zwie doroczny, naj?wie?szej daty dokument niemieckiego stowarzyszenia dozoru technicznego, opracowany na podstawie dany  Czytaj ca?o??...
Lexus Polska Superbrands 2014/2015    Tym tytu?em legitymuje si? od niedawna Lexus Polska – przedstawiciel i importer tej marki, b?d?cej ekskluzywn? odmian? To  Czytaj ca?o??...
Cztery pi?tkowe na sze?? W jesiennej sesji roku 2014 Euro NCAP podda?a testom zderzeniowym 6 aut nowych generacji lub modeli, z których 4 uzyska?o maksymalne   Czytaj ca?o??...
Nowy, wzorcowy diler Hondy w Gdyni Z ko?cem pa?dziernika w Gdyni przy Alei Zwyci?stwa 162 rozpocz?? dzia?alno?? nowy,  autoryzowany diler Hondy – firma Honda Gdynia  Czytaj ca?o??...
Trzy pot?uczone na pi?? i cztery    Trzy tegoroczne nowo?ci zosta?y zmasakrowane podczas ostatniej, wczesnojesiennej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP. Z  Czytaj ca?o??...
Lexusa wzlot i wpadka    Zwyci?zc? Narodowego Auto Testu 2014, przeprowadzonego przez tygodnik „Auto ?wiat”, zosta? Lexus. Uzyska? najwy?sze  Czytaj ca?o??...
Pi?tka jedna na osiem   Letnia sesja testów zderzeniowych Euro NCAP obj??a osiem aut oferowanych na rynku jako modele roku 2014, ale tylko jedno uzysk  Czytaj ca?o??...
Trofeum Toyoty dla Jaworski Auto    ?wietnie si? wiedzie kujawsko – pomorskiemu, autoryzowanemu dilerowi Toyoty Jaworski Auto i jego klienteli korzystaj?cej   Czytaj ca?o??...
Pogruchotane niby samochody    Euro NCAP podda?a testom zderzeniowym czo?owym i bocznym cztery do?? popularne na europejskim rynku mikrosamochody, zwane te? k  Czytaj ca?o??...
Francuskie licho    Podczas ostatniej edycji testów zderzeniowych, którym Euro NCAP podda?a sze?? aut osobowych z rocznika 2014, lich  Czytaj ca?o??...
Wióz? wóz wozem    Afera pods?uchowa w sferach rz?dowych wprawdzie przykry?a kolejn? afer? fotoradarow? na Pomorzu z udzia?em stra?y gminnych/miej  Czytaj ca?o??...
B?dzi?gwy kieruj?c SMS-uj? Mamy do czynienia z istn? plag? telefonicznego gadulstwa podczas kierowania autem i jako? nie wida?, ?e policja drogowa z tym skutecznie wal  Czytaj ca?o??...
Trzy testy zderzeniowe Euro NCAP od pocz?tku 2014 roku podda?a testom zderzeniowym trzy nowe modele aut. Najwy?sze noty i komplety pi?ciu gwiazdek zdoby?y Mercedes  Czytaj ca?o??...
Zdunek i Auto Diug sportowcom Trójmiejski koncesjoner marki Renault po raz kolejny postanowi? uhonorowa? zawodnika windsurfingu w olimpijskiej klasie RS:X, Piotra   Czytaj ca?o??...
Top lista 50 dilerów    Ciekawe wnioski nasuwa przegl?d opublikowanej niedawno listy 50 najwi?kszych firm dilerskich, zajmuj?cych si? sprzeda?? nowych   Czytaj ca?o??...
Volvo mocne na Pomorzu   Tytu? Dilera Roku 2013 w dorocznym konkursie Volvo Auto Polska zdoby?a firma Auto Bruno w Szczecinie, II miejsce zaj?? Nordic w Torun  Czytaj ca?o??...
Pupile z?odziei Kolejno Volkswagen Golf (991 aut), Volkswagen Passat (681) i Audi A4 (677) znalaz?y si? na li?cie najcz??ciej kradzionych modeli samochod&oa  Czytaj ca?o??...
NIK prze?wietli? drogówk? i bezpiecze?stwo ruchu     W lutym br. ma si? ukaza? kolejny raport Najwy?szej Izby kontroli o stanie bezpiecze?stwa na naszych drogach, ale do opin  Czytaj ca?o??...
TOP-lista roku 2013 Skoda Octavia zdoby?a tytu? lidera polskiego rynku w sprzeda?y nowych modeli w roku 2013. Oprócz czeskiej marki dwóch swoich r  Czytaj ca?o??...
AutoRadar jako hit Jak podaje  IBRM SAMAR, program AutoRadar, czyli radar na radary opracowany przez producentów AutoMapy, by? w okresie ?wi?teczny  Czytaj ca?o??...
Serwis Haller na podium Opla Serwis Haller, autoryzowany diler Opla w Gda?sku, po raz pi?ty z rz?du zaj?? pierwsze miejsce w sprzeda?y w?ród autosalonów te  Czytaj ca?o??...
Ekspansywne BMW i Mini     Rok 2013 zapisuje si? dla BMW Group Polska stanem posiadania 23 autoryzowanych stacji tej marki. Na Pomorzu sie? dilersk?  Czytaj ca?o??...
Siedem aut do tytu?u COTY     Wy?oniono siedem spo?ród 30 nowych modeli aut pretenduj?cych do tytu?u Car of the Year 2014 – dorocznego kon  Czytaj ca?o??...
Komendant ma 26 zarzutów     Policja w Cz?uchowie przedstawi?a Krzysztofowi Bulwanowi, komendantowi tutejszej stra?y gminnej, 26 zarzutów narus  Czytaj ca?o??...
Rozbito 11 aut  Ostatnia jesienna sesja testów zderzeniowych Euro NCAP zako?czy?a si? rozbiciem 11 aut, spo?ród których 6 otrzyma  Czytaj ca?o??...
Nowi prymusi z gwiazdkami     Najnowsze wyniki testów zderzeniowych Euro NCAP to komplety pi?ciu gwiazdek bezpiecze?stwa przyznane czterem model  Czytaj ca?o??...
Dwie pi?tki za bezpiecze?stwo     Euro NCAP w ostatnich testach zderzeniowych sprawdzi?a poziom bezpiecze?stwa minivana Kia Carens najnowszej IV generacji   Czytaj ca?o??...
Karanie za niemanie     Kolejny, po opisywanych obok wyczynach policji drogowej z Bytowa, popis skuteczno?ci drogówki – tym razem ze  Czytaj ca?o??...
Fotoradarowa gmina Kobylnica znowu na celowniku NIK     Stra? Gmina w Kobylnicy i wójt tej gminy znowu s? na celowniku Najwy?szej Izby Kontroli, o czym dowiadujemy si? z   Czytaj ca?o??...
Gwiazdki bezpiecze?stwa     Pi?? modeli aut nowych generacji poddano ostatnio testom zderzeniowym Euro NCAP, oceniaj?c ochron? jad?cych osób d  Czytaj ca?o??...
Pierwsza dziesi?tka z listy TOP 50     Instytut Bada? Rynku Motoryzacyjnego SAMAR opublikowa? list? najcz??ciej rejestrowanych marek samochodów osobowych  Czytaj ca?o??...
Pi?tki dla Citroena i Hondy     W kolejnej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP rozbito niemal doszcz?tnie nowego Citroena C4 Picasso oraz Hond? C  Czytaj ca?o??...
VW Diploma 2013 w firmie Krotoski - Cichy    Presti?owe wyró?nienie Volkswagen Diploma 2013 otrzymali trzej sprzedawcy uznani za najlepszych w sieci firmy dilerskiej  Czytaj ca?o??...
Euro NCAP: cztery zderzenia na gwiazdki     Podczas drugiej tegorocznej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP podda?a crash testom cztery nowe auta. Maksymaln?  Czytaj ca?o??...
Mercedes Citan zaledwie dostateczny     Pora?k? Mercedesa jest wynik testów zderzeniowych Euro NCAP modelu Citan Kombi, który bazuje na Renault Kan  Czytaj ca?o??...
Ubywa dilerów Peugeota     Z pocz?tkiem kwietnia 2013 r. krajowa sie? autoryzowanych dilerów Peugeota zmniejszy?a si? o kilka stacji i serwis  Czytaj ca?o??...
Grupa Bo?kowscy mocno zapunktowa?a Laureatem tegorocznej, VIII edycji plebiscytu „Medialna Dziesi?tka Wielkopolski” zosta?a Grupa Bo?kowscy -  Dominika Bo?kow  Czytaj ca?o??...
Cztery masakry Euro NCAP Podczas pierwszej tegorocznej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP zmasakrowano cztery auta – wszystkie na maksymaln? liczb? pi  Czytaj ca?o??...
Dacia Duster pierwsza w Internecie     Dacia Duster zaj??a pierwsze miejsce w rankingu Internetowego Samochodu Roku 2012 w kategorii Nowe samochody osobowe. Ran  Czytaj ca?o??...
Skoda jak porodówka     Niezwyk?e zdarzenie prze?y? pan Krzysztof Nadolny z Poznania, który wióz? sw? ma??onk? do szpitala, gdy? sp  Czytaj ca?o??...
Mercedes na Pomorzu     Mercedes-Benz Polska podsumowuj?c ubieg?oroczne wyniki uzna?, ?e rok 2012 nie by? ?atwy. Rynek samochodów skurczy?  Czytaj ca?o??...
Likwiduj? stra?e, zwalniaj? komendantów     Ju? 12 samorz?dów zdecydowa?o si? na rozwi?zanie podleg?ych sobie jednostek stra?y gminnych/miejskich uznaj?c, ?e   Czytaj ca?o??...
Dilerzy Roku 2012 Toyoty     Toyota Motor Poland od 2008 roku wybiera dilerów marki, którzy w swoich dzia?aniach odnosz? najlepsze wynik  Czytaj ca?o??...
Audi nie narzeka i nagradza     Audi w Polsce zamkn??o rok 2012 bardzo dobrymi wynikami. W porównaniu z rokiem 2011, sprzeda? w naszym kraju wzros  Czytaj ca?o??...
Najbezpieczniejsze auta roku 2012 Spo?ród wielu aut, które w ubieg?orocznych testach zderzeniowych Euro NCAP uzyska?y maksymaln? liczb? pi?ciu gwiazdek, wybrano  Czytaj ca?o??...
VW Golf i Passat oraz Audi A4 ?upami z?odziei     List? najcz??ciej kradzionych aut w 2012 roku w Polsce otwiera Volkswagen Golf (1.128 przypadków) przed Volkswagen  Czytaj ca?o??...
Fotoradary pod lup? NIK     Od 15 stycznia trwa jedna z kilku zaplanowanych na 2013 rok kontroli, które obejm? problematyk? fotoradarów  Czytaj ca?o??...
Serwis Haller pierwszy w Polsce Pó?nocnej     Trójmiejski Serwis Haller, autoryzowany diler marek Opel i Chevrolet  - oficjalnie zwany partnerem sieciowym   Czytaj ca?o??...
Upad?o dilerstwo VW w Gdyni Sta?o si? to 30 maja 2012 r, w przeddzie? hucznej inauguracji Volkswagen Group Polska, która od 1 czerwca jest 100-procentowym udzia?  Czytaj ca?o??...
?wiatowy Hyundai w Gda?sku     W elitarnym gronie 20. czo?owych dilerów Hyundai Motor Corporation znajduje si? firma Margo H.D. Ku?miccy z Gda?sk  Czytaj ca?o??...
Pi?kni? i paskudy wg Top Gear Wed?ug w?asnych rankingów brytyjskiego programu motoryzacyjnego Top Gear, najlepszym i naj?adniejszym autem roku 2012 jest Citroen DS  Czytaj ca?o??...
Serwis Land Rovera w Szczecinie     Jak informuje JRL Polska Sp. z o.o. - generalny importer samochodów Jaguar i  Land Rover w Polsce – na   Czytaj ca?o??...
Wysyp gwiazdek Euro NCAP     Bilans jesiennej sesji testów bezpiecze?stwa aut rocznika 2012 to 15 rozbitych aut, z których 14 zdoby?o ma  Czytaj ca?o??...
Najmniej i najbardziej awaryjne Zachodnioeuropejska korporacja ubezpieczycieli Warranty Direct, dzia?aj?ca g?ównie w Wielkiej Brytanii i USA, w 15. rocznic? swego po  Czytaj ca?o??...
Euro NCAP: pi?? na pi??, jeden na cztery Podczas sierpniowej sesji testów zderzeniowych Euro NCAP przebada?a sze?? nowych modeli aut z rocznika 2012. Komplet pi?ciu gwiazdek   Czytaj ca?o??...
Auta topowe i niechodliwe     Najpopularniejsz?, czyli najcz??ciej wybieran? przez klientów mark? aut na rynku europejskim w pierwszym pó  Czytaj ca?o??...
Niemieckie auta najmniej awaryjne     Niemieckie marki zdominowa?y najnowsze wydanie rankingu – raportu niemieckiego automobilklubu ADAC w najnowszej edy  Czytaj ca?o??...
Gda?ski diler Forda laureatem Firma BIG Autohandel, autoryzowany diler Forda w Gda?sku, zosta?a niedawno og?oszona laureatem nagrody Chairman Award, przyznawanej doroczni  Czytaj ca?o??...
Tytu?y Car of the Year 2012: Chevrolet Volt i Opel Ampera Tegoroczny autosalon w Genewie rozpocz?? si? od og?oszenia wyników najnowszej edycji presti?owego konkursu na Samochód Roku 20  Czytaj ca?o??...
Euro NCAP: Jeep na dwie, Honda na pi?? W pierwszej tegorocznej (2012) sesji testów zderzeniowych Euro NCAP poddano badaniom bezpiecze?stwa modele Jeep Compass i Hond? Civic  Czytaj ca?o??...
Skoda najpopularniejsza Najcz??ciej kupowanym przez Polaków nowym modelem auta osobowego okaza?a si? Skoda Octavia, która sprzeda?a si? w liczbie pona  Czytaj ca?o??...
VW Golf si? utrzyma? Na pierwszym miejscu rankingu najch?tniej kupowanych aut osobowych w Europie w roku 2011 utrzyma? si? Volkswagen Golf obecnie produkowanej V  Czytaj ca?o??...
Serwis Haller si? odku? Jak podaje IBRM SAMAR, partner sieciowy General Motors Poland i Chevrolet Poland – Serwis Haller po raz kolejny zaj?? pierwsze miejsce  Czytaj ca?o??...
Za fa?szerstwa i za wali? po osobówce Na pól roku pozbawienia wolno?ci w zawieszeniu na trzy lata S?d Rejonowy w Ko?cierzynie (woj. pomorskie) skaza? Piotra W., jednego z   Czytaj ca?o??...
Za fa?szerstwa i za wali? po osobówce Na pól roku pozbawienia wolno?ci w zawieszeniu na trzy lata S?d Rejonowy w Ko?cierzynie (woj. pomorskie) skaza? Piotra W., jednego z   Czytaj ca?o??...
Internet i portale motoryzacyjne rosn? w si?? Ro?nie rola internetu i serwisów spo?eczno?ciowych przy decyzji o kupnie nowego pojazdu, spada natomiast przywi?zanie do marki pojazd  Czytaj ca?o??...
Najlepsi mechanicy Toyoty Tacy fachowcy s? w autoryzowanych stacjach Toyoty na warszawskim ?eraniu oraz w Tarnowie i Toruniu - dowiadujemy si? z komunikatu Toyota Mot  Czytaj ca?o??...
Najbezpieczniejsze auta wed?ug Euro NCAP Presti?owa organizacja Euro NCAP, zajmuj?ca si? badaniem bezpiecze?stwa nowo wprowadzanych na rynek aut, og?osi?a list? najbezpieczniejszych  Czytaj ca?o??...
Fenomenalna Dacia Rumu?sko –francuska Dacia uchodzi za spo?eczny fenomen. Zdaniem znawców, ta marka przyczyni?a si? do powstania nowego stylu kon  Czytaj ca?o??...
Czarny na topie, na bia?y lepiej uwa?a? Wed?ug jednego z najwi?kszych europejskich internetowych serwisów og?osze? o sprzeda?y i kupnie aut mobile.eu, czarny kolor jest najb  Czytaj ca?o??...
Isuzu wjecha?o na Pomorze Japo?ska marka terenowych pikapów opanowuje pomorski rynek tego typu aut. Niedawno utworzy?a autoryzowane stacje dilerskie – po  Czytaj ca?o??...
W BMW Zdunek za Fot? BMW Zdunek Auto Premium – pod tak? nazw? rozpocz?? dzia?alno?? w Trójmie?cie jedyny w woj. pomorskim autoryzowany salon i serwi  Czytaj ca?o??...


Nasi Partnerzy

Starter
Mercedes C180 CGI BlueEfficiency 156 KM: BMG nie AMG ale te? ?adny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Autor: Ireneusz Wojtkiewicz   
31.07.2011.

Test najpopularniejszego sedana po gruntownym face liftingu


Kompleksowo zmodernizowana klasa C to wiosenna nowo?? autosalonów Mercedesa

To, ?e ?adny s?ysz? nieraz i obserwuj?, jak zmotoryzowani i piesi ch?tnie patrz? na niego. Ale to, co w tytule, s?ysz? tylko raz w rozmowie mi?dzy m?odymi, którzy dopiero ?ykaj? motoryzacyjnego bakcyla i co? tam lizn?li o AMG – fabrycznym tunerze Mercedesa. Pyta jeden drugiego: - Czy ten merol to AMG? W odpowiedzi s?yszy: - Nie, to BMG, ale te? ?adny. A BMG to nazwa firmy Bogdana Goworowskiego, autoryzowanego dilera Mercedesa w Trójmie?cie i Boles?awicach pod S?upskiem, sk?d pochodzi testowane auto.

Mercedes klasy C o standardowej stylistyce nadwozia ale z do?? bogatym wyposa?eniem

Tu m?odzi letnicy powiedzieli, ?e auto nie z AMG tylko z BMG ale te? ?adne

Zmodernizowana klasa C zwraca uwag? m.in. zmienionym pasem przednim i nowymi reflektorami

Tabliczki BlueEfficiency na prawym i lewym boku oznaczaj?, ?e jest to Mercedes o podwy?szonej sprawno?ci

W zmodernizowanych ?wiat?ach tylnych niepodzielnie panuje technologia LED

Klasa C to niedu?a, zgrabna limuzyna, która jest najpopularniejszym autem Mercedesa

Kierowca i pasa?er obok zastan? wielozakresow?, elektryczn? i mechaniczn? regulacj? foteli

Wielofunkcyjna, komfortowa kierownica stanowi ponadstandardowe wyposa?enie za niewiele ponad 600 z?

Panel drzwi przy kierownicy z elektryk? sterowania szyb, lusterek bocznych i zamków

Gruntownie zmieniony kokpit, ?atwo doszuka? si? podobie?stwa z t? cz??ci? kabiny w nowym modelu Mercedesa CLS

Centralna konsola poprzez zabudow? ?rodkowego tunelu si?ga regulowanymi nawiewami drugiego rz?du siedze?

Schowków i podstawek nie brak, wszystkie ??czy wysoka jako?? wykonania i funkcjonalno??

Najwygodniej jest z przodu, trudno odczu?, ?e klasa C to do?? smuk?a limuzyna

Radioodtwarzacz zintegrowany z nawigacj?, poni?ej d?wignia rewelacyjnie dzia?aj?cego automatu 7G-Tronic Plus

Regulacja fotela pasa?era prawie taka sama jak kierowcy, który ma dodatkowo mo?liwo?? ustawiania podparcia odcinka l?d?wiowego

Z ty?u sporo miejsca, ale przyda?yby si? praktyczne kieszenie w panelach drzwi

Elementem rozpoznawczym zmodernizowanej klasy C s? m.in. pod?u?ne ?wiat?a LED do jazdy dziennej

Kufer o 475-litrowej pojemno?ci, pod pod?og? zapasowe ko?o dojazdowe

Pod now?, aluminiow? pokryw? pracuje silnik o niedu?ej pojemno?ci, który zapewnia bardzo dobre osi?gi

Zdj?cia Ireneusz Wojtkiewicz

Wcze?niej (w kwietniu) ledwie „lizn??em” klas? C po gruntownej modernizacji (patrz dzia? premiery w ruchu), przy czym by?a to wersja C200 CGI o stylistyce Avantgarde.

Z obecnie testowanym „me?kiem”
sprawa jest troch? bardziej skomplikowana, bo – jak uprzedza Maciej Bonder, doradca handlowy w firmie BMG - to raczej linia stylistyczna Classic, ale po face liftingu takowa znik?a z oferty i zosta?y Elegance oraz Avantgarde.

A poza tym testowanego auta nie mo?na uzna? jako standardowe, wszak ma ponadstandardowe wyposa?enie, jak m.in. automatyczn? skrzyni? biegów,  reflektory biksenonowe z funkcj? do?wietlenia zakr?tów, czy nawigacj?. Kusz? si? na w?asn? wycen? tego auta na podstawie konfiguratora Mercedes-Benz Polska i... wychodzi mi sporo dro?ej ni? u di?era. Chyl? wi?c czo?a, bo wycena nowego Mercedesa do sprzeda?y, kiedy jedna pozycja ??czy si? z inn? i co? tam wyklucza, to robota dla bieg?ego handlowca, a nie dziennikarza.

Dla mnie i znajomych, których poprosi?em o podzielenie si? wra?eniami, w?a?nie ta podstawowa, czy standardowa linia stylistyczna testowanego modelu jest po prostu ujmuj?ca. Dlatego, ?e najwyra?niej spo?ród dwóch wspomnianych nawi?zuje do tradycyjnego wizerunku osobówek Mercedesa. Tego z powszechnie rozpoznawaln? os?on? ch?odnicy i charakterystycznym „celownikiem” na jej szczycie – trójramienn? gwiazd? w kó?ku.

Sentymenty si? odezwa?y?  By? mo?e, przy czym wcale nie przes?aniaj? mnóstwa zmian przeprowadzonych w tym aucie – w sumie modernizacja obj??a ponad 2.000 elementów. W sam? stylistyk? tchni?to ducha energii, dzi?ki czemu wygl?d nadwozia i wystrój kabiny przesz?y metamorfoz?. W karoserii zmieniono m.in. pas przedni, reflektory, zderzaki pokryw? silnika. Wida?, ?e auto nabra?o dynamicznych rysów i z tym ca?kiem mu ?adnie.

To, ?e w o?wietleniu ty?u i przodu zastosowano LED-y na szerok? skal? widz? najlepiej podczas chwilowego postoju na pasie awaryjnym zat?oczonej drogi do jednego z naszych nadmorskich kurortów. LED-y to ?wiat?a do jazdy dziennej z ty?u i przodu, to tak?e ?wiat?a pozycyjne i awaryjne oraz kierunkowskazy. Tak o?wietlonego auta nie da si? przeoczy? nawet w pe?ni s?onecznego blasku. Zdaniem producenta, to taki ?wietlny identyfikator odm?odzonej klasy C. Pewnie troch? jeszcze potrwa zanim si? utrwali w pami?ci zmotoryzowanych taki znak rozpoznawczy.

Podstawowy silnik benzynowy
to najmniejsza pod wzgl?dem pojemno?ci i najs?absza z oferowanych w klasie C jednostka nap?dowa. W testowanym modelu ten 156-konny motor zestrojony jest z najnowszym automatem 7G-Tronic Plus. Jak ten uk?ad radzi sobie z pó?toratonowym autem plus ponad 300 kg wagi trójki jad?cych?

Na do?? stromym i d?ugim podje?dzie auto spokojnie si? rozp?dza do 200 km/h, czym przyjemnie zadziwia. Inne próby na pasie startowym tak?e potwierdzaj? opini?, ?e to ?wawe auto pomimo niedu?ej przecie? pojemno?ci i mocy. W sprincie do „setki” jest minimalnie wolniejsze – zaledwie 0,3 – 0,4 s w porównaniu z danymi producenta (czas przyspieszania 0 – 100 km/h na automacie podaje 8,9 lub 9,0 s). W sumie ró?nica na mrugni?cie powiek?.

Zaskakuj?ce s? tak?e wyniki elastyczno?ci nap?du. W zakresie 80 – 120 km/h klasa C rozp?dza si? minimalnie szybciej ni? od 60 do 100 km/h. Na dobr? spraw? mo?na tu postawi? nawet znak równo?ci. Osi?gi te ?wiadcz? jak najlepiej o potencjale i sprawno?ci zespo?u nap?dowego. Automatyczna skrzynia biegów dzia?a wr?cz rewelacyjnie i tak szybko, ?e nie sposób si? po?apa? przy gwa?townym przyspieszaniu z którego spo?ród siedmiu stopni nast?puje redukcja prze?o?e?. Nieraz jest i?cie kaskadowa, by po chwili doda? autu wymaganego przez kierowc? impetu. To znaczy „kopa” niezb?dnego do szybkiego i bezpiecznego manewru wyprzedzania lub zmiany pasa ruchu bez zaje?d?ania komukolwiek drogi.

Wszystkie próby osi?gów
minimum po trzy w ka?dym zakresie pomiarowym, przeprowadzam w trybie S, wybieranym przyciskiem na cokole d?wigni automatu. Do wyboru jest tu jeszcze tryb E, s?u??cy do jazdy bardziej komfortowej i p?ynnej ni? S.

Tryb S, zwany potocznie sportowym, charakteryzuje si? twardsz? amortyzacj? i bardziej energicznym czy te? bezpo?rednim oddzia?ywaniem peda?u przyspieszenia na prac? silnika. Amatorowi dynamicznej jazdy, jakim bywam w sprzyjaj?cych warunkach drogowych, tryb S zapewnia sporo frajdy. W portfelu te? to si? odczuje, ale nie za bardzo, gdy? ?rednie spalanie z prób testowych to 9,6 l/100 km. I tak poni?ej 10 l/100 km, co jest przyzwoitym wynikiem.

Co innego w trybie E, kiedy podczas w miar? spokojnej jazdy - tu? po próbach na pasie startowym, bez resetowania komputera pok?adowego - ?rednie spalanie spada do 8,4 l/100 km. Udaje si? zej?? nawet do ok. 7 l/100 km, co deklaruje producent, ale to wynik chwilowy. Tak si? bowiem sk?ada, ?e jad? ruchliwymi, zwykle zat?oczonymi latem nadmorskimi szosami. Trafiam na korki i inne zatamowania ruchu, spowodowane m.in. kolizjami drogowymi. Warunki jazdy bardzo zbli?one do miejskich i w?a?ciwie do takowych powinienem odnie?? wspomniane ?rednie spalanie 8,4 l/100 km. W porównaniu z danymi producenta wyjdzie ok. 0,5 l mniej.

Sezonowe zat?oczenie pozwala oceni? przydatno?? takiej nowo?ci w klasie C (standard w prawie wszystkich wersjach silnikowych) jak system Eco Start – Stop. Wykorzystywany tak?e w autach wielu innych marek i nie przez wszystkich testuj?cych samochody lubiany, skoro próby zaczynaj? od poszukiwa? wy??cznika tego „cholerstwa”. W klasie C nigdy tego tak nie nazw?, pr?dzej zapomn?, gdzie si? to dezaktywuje. Bo to ?wietnie spisuj?cy si? system, wy??czaj?cy silnik wsz?dzie tam, gdzie jego praca jest chwilowo zb?dna, np. pod ?wiat?ami sygnalizacji drogowej, w korkach i innych krótkotrwa?ych postojach. Ponowne uruchomienie silnika nast?puje to? przed zdj?ciem stopy z peda?u hamulca i prze?o?eniem jej na peda? gazu. Co wi?cej, mo?liwe s? pewne u?atwiaj?ce rol? kierowcy „sztuczki” z jednoczesnym u?yciem systemu Eco Start – Stop i adaptacyjnego hamulca (Adaptive Brake), ale o tym przy nast?pnym te?cie zmodyfikowanej klasy C w innej wersji.

Niemiec, a gada po polsku
co te? jest nowo?ci? w Mercedesie. Dok?adniej chodzi o dziesi?? systemów asystuj?cych kierowcy, które za pomoc? radaru, kamer i czujników ostrzegaj? i interweniuj? aby zapobiec wypadkom. Najszybciej daje mi zna? o sobie asystent ogranicze? pr?dko?ci, skonfigurowany pewnie z nawigacj? satelitarn?, który spokojnym i mi?ym acz stanowczym g?osem mówi po polsku: zwró? uwag? na ograniczenie pr?dko?ci.

Dzieje si? tak obszarze zabudowanym, gdy na liczniku mam niewiele ponad 60 km/h, a na szosie po przekroczeniu 110 km/h. Fakt, ?e klasa C specjalnie nie daje odczu? rzeczywistej pr?dko?ci jazdy, zw?aszcza w trybie E, ale to ?adne t?umaczenie. Po upomnieniu grzecznie ujmuj? gazu i wnioskuj? niezw?ocznie, ?e taki system powinien mo?liwie szybko sta? si? standardowym wyposa?eniem ka?dego nowo wyprodukowanego auta. Bo po jakie licho nam te fotoradarowe stra?e i inne suszarki, je?li sami mo?emy przywo?a? si? do porz?dku.

Testowany model nie ma dru?yny 10 nowych asystetntów, ale mo?na si? ju? zadowoli? tymi kilkoma, które stanowi? jego wyposa?enie, np. ogromnie przydatny podczas manewrowania, m.in. na wielkich parkingach przed hipermarketami, system Parktronic. Albo ILS, dzi?ki któremu omiatam ?wiat?em ciemne zakr?ty zanim wjad? w nie i nie trafi? w jak?? niespodziank? o zmroku.

U?yteczna nowo?? to tak?e telematyka, która pozwala korzysta? w tym aucie z wielu funkcji telefonii komórkowej czy laptopa. Co wi?cej, standardowy radioodtwarzacz Audio 20 CD jest przygotowany do wspó?pracy z pok?adowym systemem nawigacyjnym Becker Map Pilot. Przy cenie 3 tys. z? warto si? zastanowi? nad sprawieniem sobie takiego zestawu zamiast akcesoriów niefabrycznych.

Nie b?d? si? rozwodzi?, jak elegancko i funkcjonalnie jest w kabinie testowanego auta. Wsi?dziesz i zaraz to poczujesz. Komfort akustyczny potwierdzaj? wyniki bada? sonometrem poziomu ha?asu w kabinie podczas pracy silnika na postoju - poni?ej 50 dB (A) – oraz w je?dzie z w??czonym trybem E na nawierzchni nowo wybudowanej obwodnicy.

W poszukiwaniu jakich? mankamentów trafi?em na dwie rzeczy: niezbyt starannie wyko?czone plastikowe obudowy kab??kowych zawiasów pokrywy baga?nika oraz brak kieszeni w obiciach tylnej pary drzwi. W drugim rz?dzie siedze? jest troch? ubogo aby pasa?erowie mogli si? dobrze rozgo?ci?. W sumie jednak jest du?o za ma?o tych ?ycze? pod adresem producenta aby kogokolwiek zniech?ci? do posiadania, czy chocia?by tylko u?ytkowania kompleksowo zmodernizowanego Mercedesa klasy C.

 Konkurenci Mercedesa C180 CGI 156 KM BlueEficiency (sedany klasy ?redniej, 5-miejscowe z silnikami benzynowymi)
 Audi A4 1.8 TFSI
180 KM
Limousine multitronic

cena od 142.000 z?
BMW 318i 2.0
143 KM
(man. 6 b.)

cena od 124.200 z?
Mazda 6 2.0
155 KM
SAT Exclusive Plus

cena od 105.300 z?

 

 

Mercedes C180 CGI BlueEfficiency 156 KM (klasa ?rednia – D, limuzyna 4-drzwiowa, 5-miejscowa, III generacja modelu, seria W204 - debiut w 2007 r.) premiera rynkowa modelu po modernizacji – kwiecie? 2011 r.
Cena testowanego auta 126.700 z? (podstawowa); 155.341 z? (testowane auto z wyposa?eniem standardowym i dodatkowym, m.in. automat, biksenony, nawigacja, system Parktronic)
Dane producenta
D?. / szer. / wys. / rozstaw osi 4.591 / 1.770 / 1.447 / 2.760 mm
Masa w?asna 1.495 kg
Maksymalne obci??enie (?adowno??) 515 kg
Pojemno?? baga?nika 475 l
Pojemno?? zbiornika paliwa 59 l
Silnik benzynowy, R4, 16V
Pojemno?? skokowa 1.796 ccm
Moc maksymalna 156 KM przy 5.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 250 Nm przy 1.600 obr. / min
Przeniesienie nap?du na tylne ko?a
Skrzynia biegów automatyczna 7G-Tronic Plus z funkcj? manualn? (w standardzie manualna 6-stopniowa)
Rozmiar ogumienia 195/60 R16
Osi?gi wed?ug danych fabrycznych
Pr?dko?? maksymalna 223 km/h
Przyspieszenie 0 -100 km/h 8,9 s
Spalanie: miasto/trasa/?rednie 8,7 – 8,9/5,0 – 5,7/6,4 – 6,9 l/110 km
Wyniki testu redakcyjnego (w trybie S)
Przyspieszenie 0 –50/100/130 km/h 4,5 / 9,3 / 14,5 s
Elastyczno?? 60 – 100 / 80 – 120 km/h 7,3 / 7,1 s
Ha?as w kabinie przy 50/100/130 km/h 57,1 / 65,1 / 68,0 s
Spalanie (?rednie) 8,4 l/100 km
Wa?niejsze elementy wyposa?enia testowanego modelu
Rodzaj / wersja standardowa z dodatkami
ABS/BAS/ASR/ESP S / S / S / S
Airbagi S (2 czo?owe) / S (2 czo?owe boczne) / S (2 kurtynowe) / S (1 kolanowa - kierowcy)
Alufelgi S (16-calowe)
Automatyczna skrzynia biegów O (8.662 z? – 7G-Tronic Plus)
Centralny zamek S (zdalnie sterowany)
Elektryczne szyby S (przednie i tylne)
Elektryczne lusterka boczne S (podgrzewane)
Klimatyzacja S (automatyczna, dwustrefowa Thermatic)
Komputer pok?adowy / tempomat S / S (pakiet automatyczny)
Nawigacja satelitarna O (3.093 z? – zestaw nawigacyjny Becker Map Pilot)
Podgrzewane fotele O (1.320 z? - przednie)
Radioodtwarzacz S (Audio 20 CD)
Reflektory przeciwmg?owe S
Reflektory biksenonowe O (5.764 z? – system ILS z ci?nieniowymi spryskiwaczami)
Regulacja ustawienia foteli S (kierowcy i pasa?era – elektryczna wysoko?ci i nachylania, wzd?u?na - manualna, fotel kierowcy z regulacj? podparcia odcinka l?d?wiowego)
System selektywnej amortyzacji S (Agility Control)
System Eco Start - Stop S
?wiat?a do jazdy dziennej S (LED-y)
Wspomaganie parkowania O (2.887 z? – system akustyczno -?wietlny Parktronic z funkcj? asystenta parkowania)
Wspomaganie uk?adu kierowniczego / regulacja kierownicy / S / S (pionowa i pozioma, kierownica wielofunkcyjna z systemem Agility Control)
S - seryjne, O - opcjonalne

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Baba z (radio)wozu, policji l?ej

     Nie jeste?my na szcz??cie w stanie wojny z kimkolwiek. Kobiety wi?c nie musz? d?wiga? ci??aru tradycyjnie m?skich obowi?zków zawodowych, jak bywa?o drzewiej, gdy m??czyzn wysy?ano na front do boju. Ale podczas pokoju dzieje si? jako? dziwnie w tej naszej policji. Niewiasty coraz liczniej obsadzaj? stanowiska na pierwszej, najtrudniejszej linii w s?u?bach patrolowo – interwencyjnych, zw?aszcza w drogówce. Panie prezentuj? si? nawet ?adnie, chocia? trafiaj? si? niesympatyczne babsztyle i czupirad?a w mundurach. A nasze drogi to przecie? nie wybieg dla modelek w policyjnych uniformach. To miejsce ci??kiej i niebezpiecznej s?u?by dla mundurowych ch?opów z jajami. I ci w?a?nie robi? najwi?kszy raban o to, ?e za du?o jest kobiet policjantek na pierwszej linii.

Czytaj całość
 
Nasza sonda
Czy kobiety powinny s?u?y? na pierwszej linii policyjnej drogówki?
 

.